• ברוכים הבאים לאתר הבית של משרד עורכי דין "יגואר", בבעלותה ובניהולה של עו"ד אדוה גל - בעלת 18 שנים בתחום המשפט האזרחי.
    קרא עוד
  • אנו ב-"יגואר" עוסקים בכל תחומי המשפט האזרחי, לרבות חוזים, זכיינות, צוואה וירושה, נדל"ן, דיני עבודה, ועוד ועוד ועוד.
    קרא עוד
  • 1
  • 2

צור קשר

עורך דין חוזה עבודה

בשוק העבודה המודרני, חתימה על חוזה עבודה, הפכה לעניין שבשגרה. לצדם של חוקי העבודה, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה, מבקש המעביד להגן על קניינו, על ידי החתמת עובדיו על חוזה עבודה. העובד, גם הוא מעוניין בחוזה עבודה מסודר, אשר יעגן את התחייבויותיו וזכויותיו במסגרת תפקידו. מלבד שמירה על האינטרסים של הצדדים, חוזה עבודה המנוסח כהלכה, יכול למנוע את מרבית המחלוקות העתידיות, אשר עלולות להיווצר בין הצדדים. האם יש צורך לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין חוזה עבודה?

לעובד זכויות קוגנטיות אשר לא ניתן לפגוע בהן באמצעות חוזה עבודה. אף אם חתם העובד על החוזה, אין נפקות משפטית לאותם סעיפים הפוגעים בזכויות הקוגנטיות. מדובר בין השאר בזכות לקבלת שכר מינימום, דמי הבראה, חופשה שנתית ועוד. חוזה עבודה אף אינו יכול לפגוע בזכויות המוקנות לעובד מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה. אולם, פנייה לייעוץ משפטי של עורך דין חוזה עבודה, היא חשובה מאוד עבור העובד. ראשית משום שעורך הדין יכול לסייע לעובד בניהול משא ומתן מול המעביד, על תנאי העסקתו ושנית, אם ישנם סעיפים בלתי חוקיים בחוזה, או סעיפים הפוגעים באינטרסים של העובד, עורך הדין ידאג לבטלם או לנסחם מחדש, באופן כזה המיטב עם העובד.

המעביד, מטבע הדברים, מבקש להגן על האינטרס הכלכלי שלו, אך כאשר הוא מנסח את החוזה ללא ייעוץ של עורך דין חוזה עבודה, הוא עלול לעשות טעויות, אשר יגרמו לו לנזק. ידע נרחב ומעמיק בדיני עבודה, הוא הכרחי על מנת לנסח חוזה עבודה אשר יגן באופן חוקי ומוצלח על המעביד. נושא חשוב בחוזה עבודה, עבור מעסיקים, הוא שמירת סודות מסחריים ואי תחרות. מדובר מחד, בעניינים בעלי חשיבות כלכלית גבוהה עבור המעסיק ומאידך, כאשר סעיפים אלו אינם מנוסחים כהלכה, בהתאם לחוק ולפסיקה, הם עלולים להיפסל על ידי בית הדין לעבודה. לכן, עריכת חוזה עבודה, חשוב שתיעשה על ידי עורך דין חוזה עבודה מקצועי ומיומן, על מנת שהחוזה יגן בצורה אפקטיבית על המעסיק.

מגייס עובדים? עומד בפני חתימה על חוזה עבודה? הנכם מוזמנים לפנות אל עורכת הדין אדווה גל לייעוץ משפטי מקצועי.