• ברוכים הבאים לאתר הבית של משרד עורכי דין "יגואר", בבעלותה ובניהולה של עו"ד אדוה גל - בעלת 18 שנים בתחום המשפט האזרחי.
    קרא עוד
  • אנו ב-"יגואר" עוסקים בכל תחומי המשפט האזרחי, לרבות חוזים, זכיינות, צוואה וירושה, נדל"ן, דיני עבודה, ועוד ועוד ועוד.
    קרא עוד
  • 1
  • 2

צור קשר

שכר טרחה עורך דין פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל מאפשר לחייבים אשר אינם יכולים לפרוע את חובותיהם לנושיהם והליכי הגבייה לגביהם מוצו, לקבל הפטר על חובות העבר ובכך למעשה להתחיל מחדש. לשם פתיחת ההליך, יש להגיש בקשה לכונס הרשמי וזו יכולה להיות מוגשת על ידי החייב עצמו אך גם על ידי נושיו. ההליך מורכב מארבעה שלבים: הגשת הבקשה, פתיחת תיק וקבלת צו כינוס, קבלת צו פשיטת רגל ומתן צו הפטר. חשוב לציין כי עד לקבלת צו פשיטת רגל, ישלם החייב סכום חודשי.

הבקשה לפשיטת רגל, מוגשת לכונס הרשמי ובה יש לפרט אודות מצבו הכלכלי של החייב וכן עליו לחתום על טופס ויתור סודיות, המאפשר לגורמים שונים לקבל מידע אודות נכסיו וחובותיו. הכונס יתן אישור למגיש הבקשה, לגשת לבית המשפט, לפתיחת תיק. בשלב הבא, תוגש בקשה לקבלת צו כינוס על נכסי החייב. עם מתן הצו, יעוכבו כל ההליכים המשפטיים שנוהלו נגדו החייב. בד בבד, מוטלות על החייב הגבלות שונות, כגון, עיכוב יציאה מהארץ.

השלב הבא הוא דיון בבית המשפט, בו יוכרע האם לתת צו פשיטת רגל נגד החייב או אם לאו. השיקול המרכזי בהכרעתו של בית המשפט, הוא תום לבו של החייב לפני ובעת יצירת החובות. ככלל שיש בהתנהגות החייב אי חוקיות ואי מוסריות גדולה יותר, כך קטן הסיכוי כי בית המשפט יעניק צו פשיטת רגל, למשל, אם החייב הסתיר נכסים מהנושים. השלב האחרון הוא צו הפטר. מתן צו זה פירושו כי החייב פטור מחובותיו הקודמים והוא יינתן רק אם בית המשפט שוכנע כי החייב לא יוכל לפרוע את חובותיו גם בעתיד.

רבים שואלים שכר טרחה עורך דין פשיטת רגל, מהו ההבדל בין פשיטת רגל לאיחוד תיקים? הליך פשיטת רגל אמור להוביל לבסוף לקבלת פטור מהחובות ואילו באיחוד תיקים, לא מקבל החייב פטור מחובותיו והוא ממשיך לשלם צו תשלומים חודשי, עד לפירעון מלוא החוב.

מהו שכר טרחה עורך דין פשיטת רגל? ראשית, יש לציין כי הליך פשיטת רגל אינו הליך פשוט ובקשות לא מעטות, נדחות. לשם ניהול ההליך בצורה מוצלחת והגדלת הסיכוי לקבלת הפטר, על החייב להיות מלווה על ידי עורך דין מומחה בפשיטות רגל. באשר אל שכר טרחה עורך דין פשיטת רגל, הוא תלוי במורכבות התיק: גובה החוב, מספר הנושים, היקף ההליכים שננקטו נגד החייב וכיו"ב.