• ברוכים הבאים לאתר הבית של משרד עורכי דין "יגואר", בבעלותה ובניהולה של עו"ד אדוה גל - בעלת 18 שנים בתחום המשפט האזרחי.
    קרא עוד
  • אנו ב-"יגואר" עוסקים בכל תחומי המשפט האזרחי, לרבות חוזים, זכיינות, צוואה וירושה, נדל"ן, דיני עבודה, ועוד ועוד ועוד.
    קרא עוד
  • 1
  • 2

צור קשר

מיזוג חברות בישראל

חיבור של שתי חברות נקרא מיזוג, כאשר במהלך המיזוג אחת מהחברות מתחסלת, היא חברת היעד ואחת ממשיכה להתקיים ונקראת החברה הקולטת. במסגרת המיזוג, מועברים כל נכסי חברת היעד וכל התחייבויותייה לחברה הקולטת וכך למעשה מפסיקה פעילותה.

עם החתימה על הצעת המיזוג, יש להמציאה לרשם החברות ולנושים. מטרת ההמצאה היא להבטיח את זכויותיהם של בעלי המניות, הנושים וכל בעל עניין אחר, טרם תחוסל חברת היעד ותאבד את אישיותה המשפטית הנפרדת. נושה רשאי להתנגד למיזוג על ידי פנייה לבית המשפט, בבקשה לעכב או למנוע בכלל את המיזוג וככלל, בקשתו תתקבל אם יתרשם בית המשפט כי עקב המיזוג, לא תוכל החברה הקולטת לקיים את התחייבות חברת היעד.

מיזוג חברות בישראל, מתקיים בשני מסלולים עיקריים: מיזוג בהסדר בית המשפט ומיזוג הסכמי. מיזוג בהסדר מצריך את אישורו של בית המשפט, כאשר הוא בוחן האם המיזוג הוגן, האם נעשה בתום לב, קרי, האם חלוקת הרווחים מהמיזוג בין בעלי המניות תהיה שוויונית. בית המשפט מוסמך להציב תנאים שונים לקיומו של מיזוג חברות בישראל. היתרון המרכזי במיזוג מסוג זה, הוא הוודאות עבור החברה הקולטת שכן לאחר הדיון בבית המשפט, יהיה קשה מאוד לטעון טענות נגד המיזוג. יתרון נוסף הוא כי אין צורך לקבל את אישור הדירקטוריון בכל אחת מהחברות.

מיזוג הסכמי, בשונה ממיזוג בהסדר, אינו טעון הסכמתו של בית המשפט אולם, לבקשת נושה או בעל מניות, יכול בית המשפט לעכב את המיזוג או למנוע אותו. המיזוג טעון אישור דירקטוריון והאסיפה הכללית הן בחברת היעד והן בחברה הקולטת. ביצוע מיזוג חברות בישראל מסוג הסכמי, דורש מספר אישורים: בחברת היעד, יש להציג אישור לרוב בדירקטוריון ורוב מתוך אסיפת בעלי המניות. לעומת זאת, בחברה הקולטת, יש להציג אישור דירקטוריון בלבד, אלא במקרים החריגים המנויים בחוק ואז יש גם צורך באישור רוב באסיפת בעלי המניות.

מיזוג בין חברות הוא צעד כלכלי אשר יכול להניב רווחים גדולים מאוד לצדדים. אולם, אין המדובר בהליך פשוט, כאשר התנהלות לא נכונה עלול לגרום לנזק. לכן, חשוב מאוד לקבל ייעוץ משפטי של עו"ד המתמחה במיזוגים ורכישות.